Föreningens stadgar, andels- och medlemsregister

Detta är en utbildning för föreningar med gamla upa-stadgar i första hand. Men den kan anpassas även till ideella föreningars stadgar.

 

Har din förening koll på vilka som är medlemmar?

Gamla böcker och register över medlemmar och andelsägare kan behöva en genomgång. Att hålla ett uppdaterat andels- och medlemsregister är ett ansvar för alla föreningar och dess styrelse. Uppgiften är för många en omständlig sådan, då det allt för ofta inte skett någon överlämning tillbaka i tiden samt att både enskilda personer och organisation har flyttat eller försvunnit sedan tid för inträde i föreningen.

Under två timmar går vi igenom hur man som styrelse kan ”städa och fixa till” sitt register på ett sätt så att den klarar de krav lagen har på föreningen och dess styrelse.

 

Har föreningen stadgar som möter dagens krav?

Stadgarna i en förening kan i många fall jämföras med en bolagsordning i ett företag. Att ha stadgar som möter krav och förväntningar från dagens medlemmar och samarbetspartners är viktigt, ja i många fall nödvändigt för fortsatt samarbete. Aktuell lag styr över gamla stadgar!

Vi ha tagit fram en stadgemall som ligger till grund för denna genomgång som resulterar i att föreningen har ett skarpt förslag på nya stadgar att mad sig styrelsen och föreningsstämman. Tillsammans går vi igenom stadgarnas olika paragrafer och förklarar dess syfte och innebörd. Inte minst förtydligar vi de punkter där lagen är styrande men också de delar där föreningen har större utrymme för egen text och gränsdragningar.

Utbildningen är på fyra timmar. Du väljer mellan torsdag eftermiddag ( klockan 13-17) eller fredag förmiddag ( klockan 9-13) när du anmäler dig.

 

Datum

Plats Kulturhuset Folkets Hus

Ort Trollhättan

Målgrupp: Föreningens styrelse eller andra förtroendevalda

Kursledare: Anders Lindauer, regional strateg Folkets Hus och Parker

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt information


Utbildningen är kostnadsfri
. I utbildningen ingår eftermiddagsfika, middag torsdag kväll, förmiddagsfika på fredagen. Du bokar och betalar din lunch, resa och logi (se nedan)

Luncher: Lunch torsdag och fredag betalar deltagaren själv. Lunchservering finns i Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan.
Ange om du är intresserad av att köpa lunch i samband med din anmälan.

Logi: Vi har reserverat hotell i Trollhättan. Välj i första hand Scandic Swania som har rum från den 19 januari.
För mer info, priser och bokningskoder; klicka här
Obs! Om du stannar på Kulturdagarna; se till att boka all logi vid samma tillfälle

EFTER UTBILDNINGEN/MÖTET skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och möten.

INSTÄLLD KURS: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas kursdeltagarna senast en vecka innan kursstart!

Anmäl dig här

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under utbildningen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.