Föreningens stadgar, andels- och medlemsregister

Detta är en utbildning med två delmoment uppdelat på två halvdagar. Du kan välja att gå en av delkurserna eller att gå båda två. Ange detta i din anmälan!

 

Torsdag 18 januari kl 13.00-17.00

Har föreningen stadgar som möter dagens krav? Aktuell lag styr över gamla stadgar!

I första hand riktar sig utbildningen till föreningar med gamla u.p.a.-stadgar, men anpassas även till ideella föreningars stadgar.

Stadgarna i en förening kan i många fall jämföras med en bolagsordning i ett företag. Att ha stadgar som möter krav och förväntningar från dagens medlemmar och samarbetspartners är viktigt, ja i många fall nödvändigt för fortsatt samarbete.

Vi har tagit fram en stadgemall som ligger till grund för denna genomgång som resulterar i att föreningen har ett skarpt förslag på nya stadgar som styrelsen kan arbeta vidare med och presentera för medlemmarna på föreningsstämman.

Tillsammans går vi igenom stadgarnas olika paragrafer och förklarar dess syfte och innebörd. Inte minst förtydligar vi de punkter där lagen är styrande men också de delar där föreningen har större utrymme för egen text och gränsdragningar.

En ytterst konsekvens av gamla stadgar är att beslut och initiativ kan bedömas vara ogiltiga och strida mot styrande lagtext.

Fredag 19 januari kl 10.00-12.00

Har din förening koll på vilka som är medlemmar?

Gamla böcker och register över medlemmar och andelsägare kan behöva en genomgång!

Att hålla ett uppdaterat andels- och medlemsregister är ett ansvar för alla föreningar och dess styrelse. För en ek. förening (u.p.a. förening) regleras detta ansvar av lagen för ek. föreningar. Uppgiften är för många en omständlig sådan, då det allt för ofta inte skett någon överlämning tillbaka i tiden samt att både enskilda personer och organisation har flyttat eller försvunnit sedan tid för inträde i föreningen.

Under två timmar går vi igenom hur man som styrelse kan ”städa och fixa till” sitt register på ett sätt så att den klarar de krav lagen har på föreningen och dess styrelse samt hur detta regleras i föreningens balansräkning.

 

 

Datum

Ort Hallunda

Målgrupp: Föreningens styrelse eller andra förtroendevalda

Kursledare: Anders Lindauer, regional strateg Folkets Hus och Parker

Praktiska frågor besvaras av: Magdalena Hasselquist,
040-23 07 96,
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt information


Tider:
18 januari kl 13.00 – 17.00 samt 19 januari kl 10.00 – 12.00.

Utbildningen är kostnadsfri. I utbildningen ingår kursmaterial och fika. Du bokar och betalar resa, luncher, middag och logi (se nedan).

Luncher: Lunch torsdag och fredag betalar deltagaren själv. Lunchservering finns i Hallunda Folkets Hus. Ange om du är intresserad av att köpa lunch i samband med din anmälan. På torsdagskvällen kan du anmäla intresse att delta vid en gemensam middag där var och en betalar själv.

Logi: Deltagare bokar och betalar sin logi själva. Vi rekommenderar logi på Scandic Skärholmen, Oxholmsgränd 2 i Skärholmen.

Scandic Skärholmen erbjuder 15% rabatt på dagspriset om denna bokningskod anges: PRO15SE. Deadline för bokning av logi är 15 december men för garanterad plats görs bokning så snart som möjligt! Deltagare väljer själva prisnivå avseende avbokning/återbetalning.

Obs! Om du stannar på Kulturdagarna; se till att boka all logi vid samma tillfälle.
Glöm inte att anmälan till Kulturdagarna görs separat här

EFTER UTBILDNINGEN/MÖTET skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och möten.

INSTÄLLD KURS: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas kursdeltagarna senast en vecka innan kursstart!

Anmäl dig här

Deadline för anmälan 15 december

  • Torsdag 18 januari handlar utbildningen om Stadgar. Fredag 19 januari handlar utbildningen om Andels- och Medlemsregister. Du kan välja en av dagarna eller gå båda dagarna.
  • För den som vill går det att delta på en gemensam middag på torsdag kväll. Du betalar själv men får en plats reserverad.
  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under utbildningen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.