Årsmöte Sydöstra regionen

Årsmöte i Sydöstra regionen

Välkommen till Sydöstra Folkets Hus och Parkregionens årsmöte.

Ordinarie årsmöte i Sydöstra Folkets Hus och Parkregionen den 24 april klockan 13.00 i Norrahammars Folkets Hus.
Från klockan 12.00 kommer att finnas förtäring.

Här kan du hämta MÖTETS DAGORDNING

 

Datum

Ort Norrahammar

Plats: Norrahammar Folkets hus
Egnahemsvägen 4, Norrahammar

Kontakta:Barbro Wenden
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktisk information

Anmälan av ombud och deltagare är bindande.
Varje medlem som 31 december 2021 har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Folkets Hus och Parker samt Folkets Hus och Parkregionen får utse ett röstberättigat ombud och en ersättare för denne till årsmötet. Därutöver får medlemsförening utse deltagare i den omfattning man önskar.

Skriftliga fullmakter från ombuden och ersättarna ska inkomma till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte, d v s 2022-04-03. Fullmakterna skickas till kassören Barbro Wenden, Källvägen 2B, 577 90 Vena, eller i digitalt format via mejl till [email protected].
Ombudsfullmakt (pdf)

Motioner inlämnas till: Janne Näsström, [email protected]
Motion kan väckas av medlemsförening i Folkets Hus och Parkregionen, av regionstyrelsen eller av medlem i en förening som är medlem av Folkets Hus och Parkregionen efter yttrande av styrelsen i den lokala medlemsföreningen. Väckt motion ska vara regionstyrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte, dvs 2022-04-03, och kan skickas till kassören Barbro Wenden, Källvägen 2B, 577 90 Vena, eller i digitalt format via mejl till [email protected].

Nomineringar till styrelsen lämnas till valberedningen. Ordförande är Elsy Strid-Söderberg, Gamleby Folkets Park, 072-376 69 39, [email protected].
Formulär för nominering

Förslag till vem som ska erhålla Eldsjälspriset till Thorleif Torstenssons minne 2021 lämnas till Janne Näsström, [email protected], 0490-428 80.

Årsmöteshandlingar: Skickas ut till ombud och deltagare via e-post till den adress som anges vid anmälan.

 

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 3 april 2022

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under träffen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.