Årsmöte Sydöstra regionen

Årsmöte i Sydöstra regionen

Välkommen till Sydöstra Folkets Hus och Parkregionens årsmöte.

Ordinarie årsmöte i Sydöstra Folkets Hus och Parkregionen den 18 mars 2023 klockan 10.00 i Huskvarna Folkets Park.

Årsmöteshandlingar kan du hämta här:
Arbetsordning
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag

Datum

Ort Huskvarna

Plats: Huskvarna Folkets Park
Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna

Kontakta:Barbro Wenden
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktisk information

Anmälan av ombud och deltagare är bindande.
Varje medlem som 31 december 2022 har fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot Folkets Hus och Parker samt Folkets Hus och Parkregionen får utse ett röstberättigat ombud och en ersättare för denne till årsmötet. Därutöver får medlemsförening utse deltagare i den omfattning man önskar.

Skriftliga fullmakter från ombuden och ersättarna ska inkomma till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte, d v s 2023-02-24. Fullmakterna skickas till ordförane Barbro Wenden, [email protected].
OMBUDSFULLMAKT

Motioner inlämnas till: Barbro Wenden, [email protected].
Motion kan väckas av medlemsförening i Folkets Hus och Parkregionen, av regionstyrelsen eller av medlem i en förening som är medlem av Folkets Hus och Parkregionen efter yttrande av styrelsen i den lokala medlemsföreningen. Väckt motion ska vara regionstyrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie årsmöte, dvs 2023-02-24.

Nomineringar till styrelsen lämnas till valberedningens ordförande Elsy Strid-Söderberg, Gamleby Folkets Park, 072-376 69 39, [email protected].
FORMULÄR FÖR NOMINERING

Förslag till vem som ska erhålla Eldsjälspriset till Thorleif Torstenssons minne 2021 lämnas till Barbro Wenden, [email protected].

Årsmöteshandlingar: Skickas ut till ombud och deltagare via e-post till den adress som anges vid anmälan.
Handlingarna kommer dessutom att bli tillgängliga här på webbsidan.

Anmäl dig här

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under träffen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.