Årsmöte i Södra regionen

Välkommen till Södra Folkets Hus och Parkregionens årsmöte.

Varmt välkomna till årsmötet. Kallelse är utskickad till din förening. Vi ses den 16 april kl 11.00-15.00 i Motettens Folkets Hus, Munkhättegatan 202 i Malmö.

Anmälan till mötet görs till [email protected]

Motioner till årsmötet ska vara regionstyrelelsen tillhanda senast 1 april. Via mejl till [email protected]

NOMINERA TILL STYRELSEN!
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 24 mars. Vill du nominera personer till regionens styrelse, revisor och valberedning ska du fylla i detta formulär
Här kan du läsa mer om VILKA VAL SOM SKA GÖRAS

Datum

Ort Motettens Folkets Hus

Kontakt: Anna Strömberg
076-869 80 25
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt informaiton

Till Folkets Hus och Parker ansluten medlem har rätt att sända ett röstberättigat ombud under förutsättning att stadgeenlig medlemsavgift erlagts senast 2022-12-31.

I övrigt är varje medlem välkommen att sända deltagare i obegränsad omfattning.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats och skickas ut antingen via mail eller post på begäran efter den 7 april.

Anmäl dig här

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under träffen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.