Årsmöte i Södra regionen

Välkommen till Södra Folkets Hus och Parkregionens årsmöte.

Varmt välkomna till årsmötet. Kallelse är utskickad till din förening. Vi ses den 21 april klockan 11.00-15.00 i Skurups Folkets Park.

Motioner till årsmötet ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 1 april, via mejl till [email protected]

NOMINERA TILL STYRELSEN!
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 6 mars. Vill du nominera personer till regionens styrelse, revisor och valberedning ska du fylla i detta FORMULÄR
Här kan du läsa mer om VILKA VAL SOM SKA GÖRAS

Datum

Plats Folkets Park

Ort Skurup

Kontakt: Anna Strömberg
076-869 80 25
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt informaiton

Till Folkets Hus och Parker ansluten medlem har rätt att sända ett röstberättigat ombud under förutsättning att stadgeenlig medlemsavgift erlagts senast 2023-12-31.

I övrigt är varje medlem välkommen att sända deltagare i obegränsad omfattning.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på plats och skickas ut antingen via mail eller post på begäran efter den 14 april.

Plats: Skurups Folkets Park,  Per Henriksgatan 2, Skurup. Gott om P-platser och nära Pågatåg-stationen.

Anmäl dig här