Årsmöte i Östra regionen

Östra Folkets Hus och Parkregion välkomnar medlemmar i Uppsala, Stockholm, Södermanland och Gotland till årsmöte.

Mötet genomförs på Folkets Hus och Parkers kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm.

Nominera till styrelsen!
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 8 april 2022. Vill du nominera personer till regionens styrelse, revisor och valberedning ska du fylla i detta formulär

ANMÄL MOTIONER OCH FÖRSLAG
Motioner och förslag till årsmötet ska vara styrelsens ordförande, Johan Rådmark tillhanda senast den 10 april 2022.
Här kan du lämna motioner och förslag 

Handlingar inför årsmötet
Verksamhetsberättelse 2021Årsredovisning 2021Revisionsberättelse 2021VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Datum

Ort Stockholm

Kontakta:Johan Rådmark
070-999 90 66
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt information

SISTA ANMÄLNINGSDAG för ombud och deltagare är den 11 april 2022.

ÅRSMÖTET: Föreningarna äger enligt stadgarna rätt att representera med ett röstberättigat ombud samt med obegränsat antal övriga deltagare med yttrande- och förslagsrätt.

Handlingar kommer att skickas ut digitalt till den e-post som anges i anmälan till mötet samt läggas upp här på webbsidan.

KOSTNAD: Ingen kostnad

INFORMATION OCH FRÅGOR: Johan Rådmark, 070-999 90 66, [email protected]

Program

Torsdag 21 april

En lättare måltid serveras.

Årsmötet öppnas.