Årsmöte i Östra regionen

Östra Folkets Hus och Parkregionen välkomnar medlemmar i länen Uppsala, Stockholm, Södermanland och Gotland till årsmöte.

Årets stämma har temat Folkets Hus och Parkers visionsarbete med fokus på den regionala och lokala relevansen. Vi inleder med en introduktion om visionsarbetet och fortsätter sedan med grupparbete och diskussioner där våra egna verksamheter står i fokus.
Kvällen avslutas med ordinarie årsmöte.

Regionen bjuder på lättare förtäring och fika under kvällen.

Nominera till styrelsen!
Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast den 29 april 2024. Vill du nominera personer till regionens styrelse, revisor och valberedning ska du fylla i detta formulär

ANMÄL MOTIONER OCH FÖRSLAG
Motioner och förslag till årsmötet ska vara styrelsens ordförande, Johan Rådmark tillhanda senast den 29 april 2024. Här kan du lämna motioner och förslag 

Här har vi samlat alla Handlingar inför årsmötet (dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse)

Datum

Ort Stockholm

Tid:Mötet startar 18.00

Kontakta:Johan Rådmark
070-999 90 66
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt information

SISTA ANMÄLNINGSDAG för ombud och deltagare är den 26 april.

Plats: Mötet genomförs på Folkets Hus och Parkers kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm. T-bana Mariatorget.

ÅRSMÖTET: Föreningarna äger enligt stadgarna rätt att representera med ett röstberättigat ombud samt med obegränsat antal övriga deltagare med yttrande- och förslagsrätt.

SKRIFTLIGA FULLMAKTER för ombud som ej kan närvara ska inkomma till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Fullmakterna skickas till ordförande senast 29 april. Hämta fullmaktsformulär

Handlingar kommer att skickas ut digitalt till den e-post som anges i anmälan till mötet samt läggas upp här på webbsidan.

KOSTNAD: Ingen kostnad

INFORMATION OCH FRÅGOR: Johan Rådmark, 070-999 90 66, [email protected]

Program

Torsdag 23 maj

En lättare förtäring serveras

Visionsarbete

Årsmötet startar

Anmäl dig här