Årsmöte i Mellansveriges region

Välkommen till Mellansveriges Folkets Hus och Parkregions årsmöte.

Vi hälsar er välkomna till det anrika Brunnsviks Folkhögskola. Förutom stämma kommer att arbeta med rörelsens visionsarbete och få tillfälle att umgås under kvällen. Styrelsen har bestämt att stämman är kostnadsfri för ett ombud plus en ersättare från er förening. När det gäller fri övernattning så är det begränsat antal platser.

Motioner: Motioner som ska behandlas vid regionens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 5 april 2024. Skicka via mejl till [email protected], eller med post till: Jan Bölja, Köpings Folkets Hus, Västeråsvägen 9, 731 41 Köping.

Nominera till styrelsen! Skicka dina nomineringar till valberedningen tillhanda senast 5 april 2024. Vill du nominera personer till regionens styrelse, revisor och valberedning, kontakta Thomas Andersson, [email protected], 010-206 69 91.

Handlingar: Skickas ut digitalt till den e-post som anges i anmälan och kommer att finnas här på hemsidna från den 5 april.

Datum

Plats Brunnsviks Folkhögskola

Ort Ludvika

Sista anmälningsdag:5 april 2024

Kontakta:Jan Bölja, ordförande
[email protected]
070-352 26 10

Anmälan Skriv ut sidan

Praktisk information

Sista anmälningsdag för ombud, ersättare och deltagare är 5 april 2024

Plats: Brunnsviks Folkhögskola, Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika. Läs mer på deras webbsida

ÅRSMÖTET: Föreningarna äger enligt stadgarna rätt att representera med ett röstberättigat ombud samt med obegränsat antal övriga deltagare med yttrande- och förslagsrätt.

Deltagande och kostnad: Kostnadsfritt för ombud och en ersättare, för övriga deltagare gäller självkostnadspris.

Har du frågor, kontakta: Jan Bölja, ordförande, [email protected], 070-352 26 10

Program

Lördag 20 april

Vi inleder direkt med en gemensam lunch.

Registrering av ombud

Visionsarbete

Fika

Årsstämma

Middag med kulturinslag

Övernattning för de som vill

Söndag 21 april

Frukost och hemfärd

Anmäl dig här!