Arbetsgivarutbildning

Denna utbildning ger övergripande kunskaper om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

 

Utbildningen innehåller bland annat :

  • Vad som är viktigt att tänka på inför nyanställningar
  • Vad arbetsgivaren behöver tänka på under anställningen
  • Vad som gäller vid olika former av uppsägningar
  • Utbildningen innefattar även regelverket kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt en genomgång av de nya lagregler och EU-regler som aktualiserades under år 2022. Vi utgår i övrigt från gällande lagar och de kollektivavtal som är aktuella för oss inom folketshus- och parkrörelsen.

 

Datum

Ort INSTÄLLD

frågor besvaras av: Magdalena Hasselquist,
040-23 07 96,
[email protected]

Skriv ut sidan

Praktiskt information


Tider:
19 januari kl 13.00 – 20 januari kl 13.00.

Utbildningen är kostnadsfri. I utbildningen ingår eftermiddagsfika, middag torsdag kväll, förmiddagsfika på fredagen. Du bokar och betalar din lunch, resa och logi (se nedan)

Luncher: Lunch torsdag och fredag betalar deltagaren själv. Lunchservering finns i Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan.
Ange om du är intresserad av att köpa lunch i samband med din anmälan.

Logi: Vi har reserverat hotell i Trollhättan. Välj i första hand Scandic Swania som har rum från den 19 januari.
För mer info, priser och bokningskoder; klicka här
Obs! Om du stannar på Kulturdagarna; se till att boka all logi vid samma tillfälle

EFTER UTBILDNINGEN/MÖTET skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och möten.

INSTÄLLD KURS: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas kursdeltagarna senast en vecka innan kursstart!