Arbetsgivarutbildning

Denna utbildning ger övergripande kunskaper om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter.

 

Utbildningen innehåller bland annat :

  • Vad som är viktigt att tänka på inför nyanställningar
  • Vad arbetsgivaren behöver tänka på under anställningen
  • Vad som gäller vid olika former av uppsägningar
  • Utbildningen innefattar även regelverket kring systematiskt arbetsmiljöarbete samt en genomgång av de nya lagregler och EU-regler som aktualiserades under år 2022. Vi utgår i övrigt från gällande lagar och de kollektivavtal som är aktuella för oss inom folketshus- och parkrörelsen.

 

Datum

Plats Kulturhuset Folkets Hus

Ort Trollhättan

Målgrupp: Chefer och förtroendevalda i föreningen

Kursledare: Joakim Svensson, HR-chef Folkets Hus och Parker

frågor besvaras av: Magdalena Hasselquist,
040-23 07 96,
[email protected]

Anmälan Skriv ut sidan

Praktiskt information


Utbildningen är kostnadsfri
. I utbildningen ingår eftermiddagsfika, middag torsdag kväll, förmiddagsfika på fredagen. Du bokar och betalar din lunch, resa och logi (se nedan)

Luncher: Lunch torsdag och fredag betalar deltagaren själv. Lunchservering finns i Folkets Hus/Kulturhuset Trollhättan.
Ange om du är intresserad av att köpa lunch i samband med din anmälan.

Logi: Vi har reserverat hotell i Trollhättan. Välj i första hand Scandic Swania som har rum från den 19 januari.
För mer info, priser och bokningskoder; klicka här
Obs! Om du stannar på Kulturdagarna; se till att boka all logi vid samma tillfälle

EFTER UTBILDNINGEN/MÖTET skickas en enkät ut till deltagarna via mejl. Några korta frågor om upplevelsen, allt för att säkerställa kvaliteten och förbättra våra kommande utbildningar och möten.

INSTÄLLD KURS: Folkets Hus och Parker förbehåller sig rätten att ställa in en kurs om för få deltagare är anmälda. Detta meddelas kursdeltagarna senast en vecka innan kursstart!

Anmäl dig här

  • Jag godkänner att mina personuppgifter används i deltagarförteckning, administrativa system och i informationsutskick enligt de bestämmelser som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Under utbildningen kan du komma att bli fotograferad/filmad/inspelad för Folkets Hus och Parkers räkning. Materialet är tänkt att användas för att informera om vår verksamhet och kan användas både i tryckt och digital form, i olika kanaler och endast där Folkets Hus och Parker står som avsändare, men inte i kommersiellt syfte. Bilder, filmer och inspelningar kommer att sparas i Folkets Hus och Parkers arkiv.