Press

Här hittar du pressmeddelanden och pressbilder. Du behöver inget lösenord för att komma åt materialet. Bilderna är fria för publicering i artiklar och recensioner som behandlar Folkets Hus och Parkers verksamhet. Har du frågor? Hör gärna av dig till oss!

Folkets Hus och Parker om de nya restriktionerna: Slår hårt mot en sektor som redan blöder

De skärpta restriktioner som presenterats av regeringen idag kommer att slå hårt mot kulturen. Folkets Hus och Parker är oroade, och menar att det tidigare beslutade återstartsstödet nu snabbt måste stöpas om till ett rent krisstöd, för att rädda kultursektorn.

De nya restriktionerna som nu införs av regeringen innebär återigen ett hårt slag mot kulturområdet. Den återstart som precis påbörjats måste nu pausas på obestämd tid. Kombinerade restriktioner i form av vaccinationsintyg och avståndsregler, samt sänkta besökstak gör att arrangörernas förutsättningar blir än hårdare.

– Det återstartsstöd som riksdagen beslutat om för 2022 måste nu göras om till ett rent krisstöd för att rädda kulturbranschen som i rasande takt tappar sina intäkter, säger Calle Nathanson vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker om de nya restriktionerna: Slår hårt mot redan drabbade arrangörer

Folkets Hus och Parker ser det rimliga i att införa nya restriktioner till följd av den ökade smittspridningen, men uttrycker oro för att arrangörerna åter kommer i kläm.

Folkets Hus och Parker ser regeringens besked om nya restriktioner som väntade, och kommer att göra vad man kan för att fortsatt bidra till att minska smittspridningen. Samtidigt ser man nya utmaningar för de egna arrangörerna och lokalhållarna.

– Vi och våra medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar hela vägen, men det här skapar en mycket allvarlig situation för redan hårt drabbade arrangörer, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker redo för vaccinpass: ”Vi är beredda”

Folkets Hus och Parker ser införandet av vaccinpass på större evenemang som en rimlig skyddsåtgärd för att uppnå höjd säkerhet, utan att tvingas införa publiktak.

Regeringen meddelade vid en presskonferens idag att man föreslår ett införande av vaccinpass för evenemang med fler än 100 besökare från och med 1 december. Folkets Hus och Parker med över 500 medlemsföreningar i hela landet, ser detta som både väntat och rimligt med tanke på vad som sker i omvärlden.

– Vi har aldrig accepterat den förenklade bilden att exempelvis kulturarrangemang skulle vara riskverksamheter ur smittspridningssynpunkt, på det sätt som de gamla publiktaken gav sken av. ... Läs mer

Långsiktiga satsningar på kulturen avgörande vid återstart

Folkets Hus och Parker instämmer i de förslag på långsiktiga ekonomiska förstärkningar för kulturens återstart som på morgonen presenterades av regeringens särskilda utredare Linda Zachrison. Däremot anser man att pengarna som avsätts till kulturcheckar, skulle göra större nytta i att direkt stärka landets arrangörer.

I utredningen ”Från kris till kraft. Återstart för kulturen” som presenterades nu på morgonen, slår regeringens särskilda utredare Linda Zachrison fast att det kommer att krävas mångåriga förstärkningar för kulturlivet för att kunna klara av återstarten efter pandemin. Folkets Hus och Parker delar den synen.

– Återstartsutredningens förslag om att stärka kultursektorn med 3,9 mdkr under de kommande tre åren är mer än välkommet. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker välkomnar regeringens kultursatsningar

Folkets Hus och Parker ställer sig positiva till regeringens ökade stöd till kultursektorn. De extra 1,3 miljarder kronor som tillförs kulturen kan komma att vara avgörande för återstarten menar organisationen.

Folkets Hus och Parker välkomnar de nya satsningar på kulturen som regeringen aviserade på morgonen.

– När vi nu kan påbörja en återstart av våra Folkets Hus och folkparker kommer det vara en uppförsbacke att få publik och besökare att återvända. Därför är det mycket positivt att regeringen nu tillför extra medel till kulturen i budgeten för 2022, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker. ... Läs mer

FOLKETS HUS OCH PARKER VÄLKOMNAR AVSKAFFADE RESTRIKTIONER

Ett rimligt och efterlängtat beslut menar Folkets Hus och Parker efter regeringens tillkännagivande om att flertalet restriktioner för sammankomster avskaffas.

Efter en tids ovisshet, när de tidigare aviserade lättnaderna för allmänna sammankomster inte såg ut att bli av som aviserat, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid dagens presskonferens att flertalet restriktioner avskaffas från och med den 29 september, under förutsättning att smittsituationen tillåter det.

– Det här är verkligen efterlängtat. Nu kan vi och våra medlemsföreningar ta oss an återstarten på allvar, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar har tagit ett stort ansvar under hela pandemin, och är därför väl rustade att nu åter möta sin publik. ... Läs mer

ÅTERSTART FÖR KULTUREN I FOLKETS HUS OCH FOLKPARKER

Den 1 juni börjar många av landets Folkets Hus och folkparker försiktigt öppna upp sina kulturverksamheter efter det näringsförbud som i praktiken varit gällande under större delen av pandemin. Det är en efterlängtad vändpunkt, även om många utmaningar fortfarande återstår.

– Våra medlemsföreningar har varit väldigt ansvarstagande genom hela pandemin, och det är därför extra efterlängtat att de nu kan börja öppna upp igen i samband med besökslättnaderna den 1 juni, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Precis som flertalet andra kulturverksamheter har landets Folkets Hus och folkparker drabbats hårt av de pandemirestriktioner som infördes i olika steg under förra året. ... Läs mer

Folkets Hus och Parker kritiska till krångliga ”lättnader”

Folkets Hus och Parker har länge sett fram emot publiklättnader, men Folkhälsomyndighetens senaste förslag är rörigt och innebär fortsatta, onödiga begränsningar.

– Våra medlemsföreningar har varit ansvarstagande, återhållsamma och uthålliga under en oerhört prövande tid. Men Folkhälsomyndighetens förslag på ”lättnader” är varken hackat eller malet, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker, i en kritisk kommentar efter att ha granskat Folkhälsomyndighetens senaste förslag om bland annat förändrade publiktak.

De förändringar som först presenterats som lättnader, visade sig vara ett delvis nytt sätt att godtyckligt begränsa antalet besökare vid olika typer av sammankomster, utan tydliga samband med ökat smittskydd, menar Nathanson. ... Läs mer

Nya krisstödet avgörande för ett kulturliv efter pandemin

Nödvändigt och välkommet säger Folkets Hus och Parker i en kommentar till regeringens avisering om utökat krisstöd till kulturen.

– Dagens besked om ett utökat krisstöd är helt nödvändigt då vi inom kultursektorn fortsatt belagts med näringsförbud genom de nyligen förlängda restriktionerna. De här pengarna är avgörande för att det ska finnas ett kulturliv kvar efter pandemin, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Parker har under en längre tid fört fram förslag på någon form av garantistöd för att kunna återstarta kulturverksamheterna när lättnader kan genomföras. Därför är det positivt att regeringen nu presenterar ett evenemangsstöd, även om det idag saknar närmare detaljer. ... Läs mer

Fortsatt näringsförbud fördjupar krisen

Att de förväntade besökslättnaderna för kultursektorn inte blir av i april försätter en redan hårt ansatt kultursektor i en djupare kris. Nu krävs utökade stöd snabbt för att inte orsaka en landsomfattande kulturkrasch menar Folkets Hus och Parker.

– Det här slår undan benen för en redan hårt sargad sektor som nu illavarslande snabbt närmar sig gränsen för vad som går att klara av, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker, i en kommentar när han fick beskedet att de tidigare aviserade besökslättnaderna inte kommer att bli av i april.

Nathanson är tydlig med att man förstår allvaret i situationen och att det ur smittskyddshänseende är rimligt att skjuta upp lättnaderna, men att följderna kan komma att bli allvarliga och långtgående för samhället. ... Läs mer