Nya Rågsveds Folkets Hus söker föreståndare

Nya Rågsveds Folkets Hus utlyser härmed tjänsten som föreståndare. Tjänstens placering är i ett spännande Rågsved där mycket är på gång!

Vi söker dig som har förmågan att organisera och verkställa egna och andras idéer – en verklig ”doer” med hög kapacitet och lyhördhet – samt med personalansvar för våra anställda. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta ideellt med en kommersiell twist.

Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal. Du är styrelsens förlängda arm för att inom beslutad budget uppnå uppsatta mål. Du ansvarar för att förvalta och utveckla den dagliga verksamheten, deltar på styrelsens och arbetsutskottets möten, leder och fördelar arbetet, ansvarar för marknadsföring och försäljning samt hanterar nödvändig administration. Du har också ansvar för att tillsammans med restaurangansvarig utveckla verksamheten i vårt café- och cateringbolag.

Verksamhet

Nya Folkets hus Rågsved är en bred arena för kulturen i Rågsved och hela Vantör. Målet är att vara en mötesplats som stimulerar till gemensamt lärande, aktivitet och kultur. Vi hyr ut lokaler till möten, evenemang samt fester. Vi har en konsthall där kända och okända konstnärer ställer ut sin konst. I verksamheten har vi har även en egen restaurang/caféverksamhet.

Några av våra viktiga samarbetspartners/hyresgäster är studieförbund, Stockholms stads förvaltningar och bolag, det lokala föreningslivet samt olika privata aktörer.

Nya Folkets hus Rågsved omsätter ca 5 mkr per år och har 3 antal anställda. Därutöver bedriver föreningen caféverksamhet i eget bolag med en omsättning på ca 500 tkr med 1 anställd. Samtliga verksamhetsdelar är väl etablerade i området. Med rätt ledarskap, kreativitet och entreprenörsanda finns även möjlighet utveckla och förfina verksamheterna. Ett av föreståndarens viktigaste uppdrag är att genom utökade intäkter säkra ekonomin och framöver även utöka verksamheten.

Övergripande arbetsuppgifter:

 • Driva och utveckla våra verksamheter.
 • Nätverka med lokala aktörer i området.
 • Ansvara för samt hantera marknadsföringsinsatser och administration
 • Verksamhets, ekonomi- samt personalansvar. Inklusive kontaktperson gentemot bokföringskonsulter.
 • Löpande arbetsuppgifter, t ex ta emot och organisera bokningar av konferenser och evenemang samt administrera hemsida, sociala medier och övrig marknadsföring.
 • Ansvara för kontakter med stadens olika förvaltningar i frågor som rör föreningens ekonomi såväl som verksamhet avseende ansökningar och redovisningar mm.
 • Ansvara för kontakter med våra medlemsorganisationer.
 • Kontaktperson och samordnare för husets alla verksamheter.

Personliga egenskaper

Tjänsten är en funktionärstjänst med målstyrd arbetstid 40 timmar per vecka. Arbetet innebär perioder med hög arbetsbelastning vilket kompenseras under lugnare perioder. Du har förmåga att hantera hög arbetsbelastning samtidigt som du löser plötsliga dagliga problem. Du kan planera ditt och andras arbete utefter givna förutsättningar.

Du har förmåga att leda och inspirera personal samt utveckla en positiv arbetsmiljö. Du har en organisatorisk förmåga, får saker genomförda och hanterar många processer och aktiviteter samtidigt. Du är en öppen och serviceinriktad person som med lätthet kan kommunicera både i tal och skrift. Tjänsten kräver flexibla arbetstider med visst arbete på kvällar och helger. Du har intresse för kultur-, samhälls- och bildningsfrågor samt delar arbetarrörelsens och Folkets Husrörelsens grundläggande värderingar.

Kompetenskrav:

 • Du har minst två års yrkeserfarenhet av att planera och driva verksamhet effektivt och ekonomiskt på liknande arbetsplatser eller i uppdrag som kan jämställas med detta
 • Du har minst två års erfarenhet av chefsroll med personalansvar
 • Förmåga att utarbeta och följa budgetar samt optimera resursanvändningen
 • Eftergymnasial utbilding, eller motsvarande erfarenhet, inom relevanta områden
 • Erfarenhet av att organisera och administrera evenemang och kulturaktiviteter
 • Erfarenhet av arbete i ideell sektor

Meriterande:

 • Erfarenhet av arbete i Folkets Hus eller liknande verksamhet
 • Arbete med hemsidor och sociala medier
 • Erfarenhet från utvecklingsarbete inom liknande organisation
 • Erfarenhet av försäljning och entreprenörskap
 • Erfarenhet av att skriva projektansökningar
 • Kompetens inom marknadsföring och kommunikation
 • Erfarenhet och kunskap om bokningssystemet LEGA
 • Körkort

Vi tillämpar kollektivavtal mellan Handelsanställdas förbund och Folkets Hus och Parker.

Tillträde: januari 2024.

För frågor är du välkommen att kontakta ordförande, Hanna Zetterberg, [email protected], 0733-60 78 00.

Ansökan mailas till [email protected] senast den 5 december 2023.

BESÖK NYA RÅGSVEDS FOLKETS HUS WEBBSIDA