Nytt projekt startar i Södra Norrlands region

Södra Norrlands regionförening har i samarbete med Erikssons utvecklingspartner sökt och fått pengar till ett projekt enligt Leadermetoden. I projektet görs en förstudie tillsammans med tretton medlemsföreningar i kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge och Bräcke. Förstudien ställer frågan om Folkets Hus kan vara en samlande kraft för utveckling.

Det blir i korta drag en inventering om hur våra medlemmar på landsbygden mår. Syftet är att mobilisera och bygga nätverk i de områden där de utvalda folketshusföreningarna verkar och skapa en grund som föreningarna kan bygga vidare på i framtida projekt.

–  Jag ser hur tufft medlemsföreningar ute i gles- och landsbygd har det idag. Den här förstudien är kanske det bästa som hänt på länge. Min erfarenhet är att där man lyckas med sin verksamhet har man också lagt stor vikt på samverkan och samarbete på orten. Nu hoppas jag att den här inventeringen ger oss svar på hur våra medlemmar på landsbygden bäst ska jobba för att nå framgång. Kanske utmynnar det också i en modell att arbeta efter som kan spridas i landet, säger Pernilla Eurenius regional strateg i Södra Norrland.

Ett första styrgruppsmöte är genomfört och därefter kommer folketshusföreningarna att besökas för att utreda vilka olika behov som finns. När behovsanalysen är klar genomförs dialogmöten på varje ort dit kommunpolitiker och tjänstemän, företagare, föreningar och befolkning bjuds in.

Visionen i förstudien är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling för samlingslokalerna och att göra dem till ett nav för ortens föreningar, företag och befolkning. Vi vill se ett blomstrande föreningsliv och entreprenörskap på landsbygden.

Vill du veta mer om förstudien, kontakta Pernilla Eurenius
[email protected], 060-607 09 71.

 


Vad är ett Leader-projekt?

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar både på landsbygden och i staden. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Det finns möjlighet att söka stöd för att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fonder. Jordbruksverket ansvarar för samordningen av de fyra fonderna. Nuvarande period pågår mellan 2014–2020.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida