Mötesplatsens betydelse för förorten

Ett livesänt digitalt panelsamtal om mötesplatsens betydelse för förorten, Folkets Hus och Parkers förortsnätverk, Göteborg 2022.

Mötesplatsens betydelse för förorten
I det här samtalet pratar Mohammed Ali (Minimix, Hammarkullen), Malin Widehammar (Navet i Bergsjön), Fardosa Omar (Rinkeby Folkets Hus) och samtalsledare Amin Barkhadle (Folkets Hus och Parker) om mötesplatsens betydelse för förorten. Om sitt engagemang för mötesplatsen och orten, hur och varför de började engagera sig, vilka behov mötesplatsen fyller men även hur de tror deras förort skulle se ut utan en medborgardriven mötesplats. De ger även sina bästa tips för hur en mötesplats blir levande och en plats dit folk vill komma och vara delaktiga i.

FÖLJ MED PÅ ETT UTMANANDE SAMTAL OM MÖTESPLATSENS BETYDELSE FÖR FÖRORTEN – SE INSPELNINGEN:

Nya medborgardrivna mötesplatser:  Folkets Hus och Parker arbetar långsiktigt för att utveckla nya medborgardrivna mötesplatser där de i dag saknas. Det skapar möjlighet för lokal sammanhållning, social hållbarhet, engagemang och delaktighet. Behovet av en gemensam medborgardriven mötesplats är stort i områden med socioekonomiska utmaningar. Läs mer