Huset mitt i byn, navet för kultur på landet!

Folkets Hus och Parkers förstudie – FOLKETS HUS MITT I BYN – lyfter fram viktiga faktorer för att mötesplatser på landsbygden ska kunna överleva som en nödvändig infrastruktur för kultur i hela landet.