Folkets Hus och Parkers styrelse

 

Arbetsutskottet
ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

Leif Rönngren

vd, adjungerad
Ledamöter
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
Ledamot
Ledamot
ledamot
personalrepresentant, adjungerad
Suppleanter
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Revisorer
revisor
revisor
PwC, revisonsbolag

Jens Persson