Folkets Hus och Parkers styrelse

 

Arbetsutskottet
ordförande
Förste vice ordförande

Margareta Rönngren

Andre vice ordförande

Leif Rönngren

vd, adjungerad
Ledamöter
ledamot

Åse-Lill Törnqvist

ledamot

Ulf Rehnberg

ledamot
ledamot

Bernt Lindstenz

ledamot

Lena Mellbladh

ledamot

Sebastian de Toro

ledamot
ledamot

Anna Strömberg

personalrepresentant, adjungerad
Suppleanter
suppleant

Rishan Aregai

suppleant
suppleant

Anders Svedjevik

personalrepresentant, adjungerad
Revisorer
revisor
revisor

Ann-Charlotte Johansson

PwC, revisonsbolag

Jens Persson