Storviks Folkets Hus
Gruvgatan 4, STORVIK, Sverige
Vägbeskrivning

Storviks Folkets Hus

Vi är Folkets Husföreningen som saknar ett eget hus. Som tur är har vi på orten en mycket bra konsertlokal som också har mindre lokaliteter för mindre sammankomster och möten. Lokalen heter Lyran och ägs av Bro Manskör. Vi idkar nära samarbete med manskören och hyr därför in oss i Lyran för våra olika aktiviteter.De senaste åren har vi uteslutande ägnat oss åt att arrangera musikkvällar under vår och höst. Vi försöker satsa på artister från ortens närområde och vi håller våra biljettpriser låga för att så många som möjligt skall kunna ta del av utbudet. Under våren har vi 3-4 mindre arrangemang och under hösten 2 mindre samt ett stort julprogram med många medverkande.Vi är en ganska liten krets i föreningen som arbetar med arrangemangen, 10-15 st. som då står för iordningställande, bakning, diskning och servering m.m. Styrelsens ledamöter ingår förstås i den gruppen. För stora arrangemang krävs då flera tjänstgörande, ca. 25 st. och det brukar oftast gå bra att lösa.Föreningen har 146 fysiska medlemmar varav några har fler av de totalt 177 andelarna

Besöksadress

Gruvgatan 4
STORVIK

Postadress

c/o Hans Pettersson
Harstigen 9
81231 STORVIK

Kontakta oss:

070 3683669

hapette@outlook.com

Verksamheter

Scen