Föreningen Navet i Bergsjön
Rymdtorget 2, GÖTEBORG, Sverige
Vägbeskrivning

Föreningen Navet i Bergsjön

Vi tror att egenmakt är en förutsättning för tillit och engagemang. 

Navet i Bergsjön har som ändamål att vara en öppen mötesplats för demokrati, gemenskap, kultur och personlig bildning genom;


– att tillhandahålla lämpliga samlings- och studielokaler

– att medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet

– att samarbeta med och vara en resurs för invånarna och det lokala föreningslivet

– att vara en plattform för organisering mellan områdets boende och föreningar

att verka för en tydlig och stabil infrastruktur inom det lokala civilsamhället

– att verka för ändamål som omfattas av folkrörelsen ”Folkets Hus och Parker”

Föreningen verkar som en paraplyorganisation för föreningar och enskilda verksamma i Bergsjön. 

Besöksadress

Rymdtorget 2
GÖTEBORG

Postadress

Rymdtorget 9
41519 GÖTEBORG

Kontakta oss:

info@navet.org

Verksamheter

Lokaler