Välkommet krisstöd till Folkets Hus folkparker

När Kulturrådet nu presenterat fördelningen av krisstöd till små och stora arrangörer står det klart att drygt 6 miljoner kronor går till folketshus- och parkrörelsen.

Landets Folkets Hus, folkparker och biografer hör till de som drabbats hårt av coronapandemins effekter. Utfallet från Kulturrådets presentation av mottagarna av krisstöd, är därför en välkommen ljusglimt mitt i en svår tid.

– Det här är naturligtvis mycket positivt, samtidigt som det också är ett viktigt erkännande för många av våra arrangörer. Det här är exempelvis första gången som dansbandsarrangörer tilldelas kulturmedel. Att vår Live på bio-verksamhet, som aldrig tidigare fått statligt stöd, beviljats medel är ett kulturpolitiskt genombrott, säger Calle Nathanson, vd för Folkets Hus och Parker.

Varje krona är viktig
I stödet på upp till 100 000 kronor till mindre arrangörer, har 28 av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar fått dela på drygt 900 000 kronor. I stödet till större arrangörer tilldelas ytterligare 17 medlemsföreningar totalt 3,5 miljoner kronor. Folkets Hus och Parker med dotterbolag får också drygt 1,6 miljoner kronor för intäktsbortfall inom turnéverksamhet, distribution och visningsverksamhet.

–Varje krona är viktig för att så många föreningar som möjligt ska kunna ta sig igenom krisen. Det är också en välkommen bekräftelse på värdet av den verksamhet som vi och våra medlemsföreningar bedriver, för att så många som möjligt ska kunna ta del av kultur i hela landet, konstaterar Nathanson.

För mera information om stöden och dess fördelning, se Kulturrådets hemsida: https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/krisstod-till-stora-arrangorer-och-aktorer/
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradets-forsta-beslut-om-krisstod/


 

För frågor och information, kontakta:

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker
08-452 25 10
[email protected]

Mikael Sandberg, kulturchef Folkets Hus och Parker
08-452 25 71
[email protected]