Samarbetet med kvinnorättsorganisation i Burma/Myanmar fortsätter

Folkets Hus och Parker har tillsammans med Motetten Folkets Hus i Malmö etablerat kontakt med ny partner i landet, Burmese Women Union (BWU), som arbetar i Burma/Myanmar och grannlandet Thailand för kvinnors rättigheter. Efter militärkuppen den 1 februari 2021 har arbetet försvårats men pågår såväl inne i landet som utanför.

– Pengarna är inte det viktigaste i vårt samarbete. Det är att ni sprider kunskap om vår situation, att ni fortsätter att påverka omvärlden så att vi kan få fred i landet och få tillbaka våra mänskliga rättigheter, säger Burmese Women Unions generalsekreterare.

Från Folkets Hus och Parkers sida är det Motetten Folkets Hus i Malmö som har kontakt med BWU i Thailand. Tanken är att utbyta erfarenheter och kunskaper, att hålla gemensamma korta workshops online och diskutera gemensamma teman och utmaningar så som demokrati, kvinnors rättigheter och ledarskap.

– För mig var det otroligt inspirerande att höra om deras arbete, organisering och kamp för rättvisa och frihet för kvinnor och minoriteter i Burma/Myanmar. Det är även inspirerande att träffa eldsjälar som har en gemensam vision och klart syfte som driver dem framåt i deras fortsatta kamp. Oavsett om de själva skulle definiera deras kamp som frivillig eller ofrivillig är den full av handlingskraft och styrka som har påverkan på så många människor som är i behov av deras stöd och hjälp, säger Fanny Pelin, verksamhetsledare på Motetten Folkets Hus.

Burmese Women Union är en demokratisk organisation för och av kvinnor

1995 bildades organisationen Burmese Women Union (BWU) för kvinnors rättigheter och för att stärka unga kvinnor från alla olika bakgrunder i sitt hemland, Burma/ Myanmar. Målet är demokrati och fred där kvinnor spelar en stor politisk roll. 1995 var det militärdiktatur i Burma/Myanmar, så organisationen grundades i Thailand och verkade därifrån. Initialt var det en grupp kvinnor, flera av dem analfabeter, som tillsammans med studenter och aktivister i den burmesiska diasporan i Thailand byggde upp föreningen.

Föreningen arbetar med att ge kvinnor kunskap i genusfrågor, mänskliga rättigheter, sexuell hälsa, demokrati, ledarskap och arbetsrätt. De har årsmöten var annat år där de väljer generalsekreterare, vice generalsekreterare och andre vice generalsekreterare. De tre kvinnorna leder arbetet och är avlönade. Till sin hjälp har de också en anställd projektledare.

Efter 2015 då en demokratisk regering kom till makten i Burma/Myanmar öppnade de ett kontor inne i landet, men behöll också ett kontor i Thailand. Arbetet pågick även under den demokratiska regeringen eftersom kvinnors rättigheter är kraftigt eftersatta.
Dessutom finns det inom ett antal olika minoriteter som var och är i konflikt med regeringen så väl som mot varandra. BWU har som mål att verka för fred mellan grupperna och numera att åter arbeta mot militärdiktaturen. Efter militärkuppen den 1 februari 2021, stängde de sitt kontor i landet och verkar nu från två städer i Thailand.

Situationen i Burma/Myanmar i dag

Efter kuppen 2021 beräknas 73 000 personer ha flytt till närliggande länder och har fått rätt att vistas där, ytterligare cirka en miljon personer söker asyl i närliggande länder. Vid den thailändska gränsen bor folk i läger sen mer än 30 år tillbaka.

Militären i landet bränner byar och flyttar personer till interna läger så kallade IDP camps (Internally Displaced Persons). Sen kuppen beräknas 1,6 miljoner personer bo i IDP camps, men siffran fluktuerar i och med att personer flyttar in och ut ur lägren.

En organisation, Yaung Chi Oo Worker Association (YCOWA) arbetar sen 1999 med att hjälpa burmeser som flyr över gränsen, med att skapa arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor. De utbildar flyktingarna i arbetsrätt och mänskliga rättigheter, hjälper till med sjukvård och sociala aktiviteter. De har ett hus vid gränsen där de också erbjuder skydd för förföljda personer.

Föreningen Burmese Women Union har ett nära samarbete med YCOWA. BWU beräknar att de har nått cirka 4000 kvinnor och män med sina utbildningar sen militärkuppen.

Ett stort antal personer är politiska fångar i Burma/ Myanmar och de som flyr är ofta aktivister och behöver skydd. Närmare 2 miljoner personer beräknas ha fängslats sen kuppen och över 3000 personer har dödats av militärjuntan.


 

Folkets Hus och Parker är medlemmar i Olof Palmes internationella Center. Genom vårt medlemskap stödjer vi Palmecentret i deras internationella arbete för fred, demokrati, social rättvisa och mänskliga rättigheter. Folkets Hus och Parker deltar tillsammans med Motettens Folkets Hus, i ett femårigt program för att stärka kvinnors rättigheter i Burma/Myanmar. Programmet sträcker sig från 2020 till och med 2024.