Offentligt konstverk invigt i Heby Folkets Park

Under pågående karneval och 100-årsjubileum invigdes även Åsa Cederqvists fantasilandskap och iscensättning Gränslandet i Heby Folkets Park den 19 augusti.

Åsa Cederqvists verk Gränslandet är ett fantasilandskap och en lekfull iscensättning i Heby Folkets Park. Verket breder ut sig likt en scenografi i en glänta med tallar precis intill folkparkens entré. Tillsammans med landskapet och växtligheten bildar Gränslandet rum och scener som är till för att användas. Konstverket skapades i samarbete mellan Folkets Hus och Parker, Heby Folkets Hus och Park, Statens konstråd och konstnären Åsa Cederqvist.

Folkets Hus och Parker och Statens konstråd ingick 2020 ett samarbete för att skapa offentliga konstverk i tre folkparker. Konstverken är unika och anpassade till respektive plats och förening. Samtliga verk färdigställs och invigs under 2022.  Läs mer om projektet här

Foto: Daniel Ekbladh