Mer konst till folket!

Intresset att arrangera bildkonst på lokal nivå har ökat under de senaste åren. Den ideella kultursektorn har stora möjligheter att ytterligare utveckla intresset för bildkonst. Folkets Hus och Parker bidrar årligen med en omfattande bildkonstverksamhet med turnerande utställningar och platsspecifik konst.

Det går att prata om en konstboom under 00-talet och framåt. Den märks genom att många nya konsthallar på lokal nivå har tillkommit. En stor del av dessa är privat drivna, ofta med någon form av offentligt stöd från kommun eller stat. Att intresset för konst har ökat beror på många saker, bland annat folkbildande insatser för att sänka trösklar.

Sedan två år tillbaka är bildkonsten ett prioriterat område i kultursamverkansmodellen vilket på många håll har bidragit till att regionerna skärpt sitt ansvarstagande. Detta har lett till att det tagits nya initiativ inom ett område där man tidigare varit svag. Vad som behöver utvecklas mer är dock samverkan med den ideella kultursektorns konstverksamhet.

Folkets Hus och Parker bedriver en omfattande bildkonst- och utställningsverksamhet. Vi producerar fem nya vandringsutställningar årligen. Parallellt med egna produktioner samarbetar vi med andra aktörer, som till exempel Forum för levande historia, Nationalmuseum och Landskrona Foto. Totalt turnerar ett 15-tal utställningar per år med cirka 80 visningstillfällen, där varje tillfälle brukar vara två till fyra veckor.

Under 2018–2019 kommer vi att turnera med vandringsutställningar med varierande teman och innehåll. Vår nya utställningsproduktion…det är det som susen gör innehåller ett rikt material om svensk fotbollshistoria och samhällsutveckling. Utställningen Himlens mörkrum, som har samma namn som dokumentärfilmen av fotografen och filmaren Nils Petter Löfstedt, presenterar fotografen Jean Hermansons starka arbetarporträtt. I barnutställningen Kärleken – en liten utställning om kärlek har barnboksförfattaren och illustratören Pernilla Stalfelt skapat en varm och rolig utställningsupplevelse om kärlek.

Flera utställningsproduktioner presenterar samtidskonst. Ett exempel är Konstnären Petra Bauers utställning Kvinnor i kamp där hon berättar om kampen för kvinnors rösträtt och rättigheter i början av 1900-talet.

Sedan Riksutställningar lades ned märker vi att efterfrågan på våra utställningar ökar på lokal nivå. Det gillar vi. Men det finns ytterligare möjligheter att på regional nivå och på ett mer strukturerat sätt planera samverkan med våra regionala föreningar kring bildkonsten. Missa inte chansen att stärka möjligheterna för bildkonsten. Det finns ett ökande intresse från lokalbefolkningen och hos många konstnärer. Vi behöver bildkonsten för att växa som människor.

Calle Nathanson,

vd Folkets Hus och Parker

Här kan du läsa senaste Nyhetsbrevet.