Kulturskaparna har inte tid att vänta och se hur det går

Ideell kulturallians och KLYS – två paraplyorganisationer som tillsammans representerar både den yrkesverksamma och ideella kultursektorn i hela landet – har skrivit en debattartikel som idag publicerats i Dagens Samhälle.

Tillsammans vill organisationerna tydliggöra vikten av att samtliga offentliga nivåer tar gemensamt ansvar. Det handlar om att minimera skador som annars kan få långsiktiga negativa effekter för såväl ideella och professionella kulturaktörer, som offentligt finansierade kulturinstitutioner inom alla konstområden.

LÄS DEBATTARTIKELN HÄR

IDEELL KULTURALLIANS är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet och företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt. Folkets Hus och Parker är en av medlemsorganisationerna i Ideell kulturallians.

KLYS är en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Klys företräder genom 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.