Förortsnätverksträff i Bagarmossens Folkets Hus

Under två dagar träffades cirka 60 personer, eldsjälar och engagerade, från stora delar av Sverige i Bagarmossen. En efterlängtad träff där behovet av att mötas och dela erfarenheter i dessa tider var stort.

Den 6-7 maj fick förortsnätverket äntligen ses fysiskt igen och mötas över inspirerande samtal, diskussioner, erfarenhetsutbyte, workshops och underhållning med Melody Farshin på kvällens gemensamma middag. Under fredagen fick deltagarna höra Bagarmossens Folkets Hus och Motettens Folkets Hus berätta om sina verksamheter. Två inspirerande presentationer och en fin inblick i deras viktiga arbete med mötesplatsen.

Förortsnätverket, Bagarmossens Folkets Hus.

Därefter blev det erfarenhetsutbyte i mindre grupper om framgångar och motgångar i de olika verksamheterna, som sedan delades i storgrupp. Där lyftes många viktiga frågor som till exempel hur vi kan stötta och hjälpa varandra samt nätverkets syfte.

Under lördagen presenterade freds- och utvecklingsforskaren Hans Abrahamsson sin följeforskning om demokrati och mötesplatsens betydelse kopplat till Nya Mötesplatser, följt av en gemensam diskussion.

Khalid Mohammed från For The People (F.T.P) höll även en gästföreläsning om sitt engagemang och arbete i stadsdelen Vivalla i Örebro. Därefter en workshop kopplat till det egna arbetet och engagemanget i respektive hus och ort följt av en presentation av varje grupp.

Khalid Mohammed från For The People (F.T.P).

Nätverksträffen avslutades med en storrunda där ord som kraft, engagemang och gemenskap lyftes fram efter dessa två dagar samt vikten av att mötas, stötta varandras verksamheter och byta erfarenheter.

Avslutningsrunda med nätverket.

– Sammanfattningsvis kom vi fram till att vi behöver ses fler gånger i syfte att utbyta idéer, inspireras genom samtal och föreläsningar och få möjligheten till mer förslag på lösningar när utmaningarna är liknande i föreningarna. Vi pratade också om att utveckla ett mentorsprogram för att hitta ett mer konkret sätt att koppla ihop engagerade i de olika förortshusen som är i liknande stadie i vitaliseringsprocesser, säger Amin Barkhadle, processledare på Folkets Hus och Parker.

Nabila Abdul Fattah om sitt engagemang.


 

FÖRORTSNÄTVERKET samlar sedan 2003 medlemsföreningar runtom i Sverige och bildades utifrån gemensamma behov, förutsättningar och lösningar. På träffen diskuteras det gemensamma aktuella utmaningar i orten och vi lyssnar till spännande föreläsningar som inspirerar samt erbjuder ny kunskap till våra förtroendevalda och medarbetare.