Folkets Hus och Parker får 300 000 kronor från Delegationen mot segregation

Idag meddelade myndigheten Delegationen mot segregation vilka som får stöd för sitt arbete att minska och motverka segregation. Folkets Hus och Parker får 300 000 kronor, maxbelopp för ideella organisationer att söka.

Folkets Hus och Parker får tack vare detta stöd ytterligare möjlighet att fortsätta sitt arbete att skapa nya mötesplatser i socioekonomiskt utsatta områden där det saknas föreningsdrivna mötesplatser för kultur, bildning och egenmakt.

Mer information om detta kommer under hösten.