Illustration teamwork.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ATT VÄRNA DEN LOKALA KULTUREN

Ideell kulturallians har skickat en verktygslåda till 290 kommuner för att de nu ska stödja ideell kultursektor.

I egenskap av ordförande i Ideell kulturallians skriver Calle Nathanson följande:

”På kort tid har Sveriges kulturliv lamslagits på grund av coronaviruset. Men kommunerna kan bidra till att mildra effekterna. Ideell kulturallians har tagit fram förslag till åtgärder för kulturens utsatta läge:

  • Föreningar ska ej bli återbetalningsskyldiga för redan utbetalda stöd trots att verksamheten inte går att genomföra.
  • Inför hyresfria månader för lokalbärande organisationer inom ideell sektor
  • Besluta om riktade krispaket till ideell sektor för att möta tappade intäkter och kvarstående kostnader.
  • Skapa samverkan mellan ideell sektor och kommunen för att bistå med att handla mat och göra ärenden för riskgrupper.
  • Stå i tät och lyhörd dialog med det ideella kulturlivets företrädare inom kommunen för att på bästa sätt ta er genom krisen tillsammans.
  • Låt framtida bidrag som baseras på genomförda aktiviteter räknas på år 2019 istället för år 2020.
  • Använd er av den ideella kultursektorns riks- och paraplyorganisationer för ytterligare råd och stöd.”

BREVET I SIN HELHET KAN LÄSAS HÄR

Ideell kulturallians är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet och företräder 20 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt. Folkets Hus och Parker är en av medlemsorganisationerna i Ideell kulturallians.