216 projekt delar på 8 miljoner kronor

Ideell kulturallians har nu fattat beslut om vilka ansökningar som får finansiering i satsningen ”Kulturens kapillärer”. Intresset för stödet har varit stort, och det visar sig tydligt i närmare 600 ansökningar från lokala kulturföreningar runt om i landet. 216 av dessa projekt från nu välbehövligt stöd och bland dessa hittar vi dessutom 14 av Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar.

Det är en stor spridning bland ansökningarna, och inte bara gällande var i landet projekten sker. De beviljade projekten finns inom många olika kulturella spår, så som teater, film, musik, dans, cirkus, bildkonst, litteratur och språk.
Läs hela listan med beviljade projekt här

Samtidigt som de beviljade projekten drar igång finns det en stor mängd bra projekt runtom i landet som fått avslag på sin ansökan.
– Till de projekt som nu får avslag vill vi säga att vi tar till oss alla beskrivningar som finns med i ansökningarna. Det ger oss en mycket tydlig nulägesbeskrivning över hur det ideella kulturlivet mår lokalt. Vi kommer att använda oss av kunskapen i vårt fortsatta påverkansarbete gentemot politiken, säger Gunnar Ardelius, verksamhetschef Ideell kulturallians.


 

IDEELL KULTURALLIANS är en samarbetsorganisation för det civila samhällets organisationer på kulturområdet och företräder 18 medlemsorganisationer som i sin tur företräder över en miljon medlemmar, där verksamheten till stor del drivs ideellt. Folkets Hus och Parker är en av medlemsorganisationerna i Ideell kulturallians.