Britta Järliden Gunilla Fält Barbro Wendén – region Ella Eurén Peter Törnblom – strateg Magdalena Hasselquist – styrelsen ersättare Åse Classon – styrelsen Åsa Noord – valberedning Tony Nilsson – valberedning Christer Hovbrand – styrelsen revisorsuppleant