Ziggy Stardust 50-årsjubileum, Kulturhuset Hav och Land 2023-07-03