Vermeer på Rijksmuseum, KUD-Kultur och utbildning på distans 2023-10-08