Två herrars tjänare, Folkets Bio, Bio Royal 2017-03-22