Två herrars tjänare, Söråkers Folkets Hus 2017-03-02