Två herrars tjänare, Alsterbro, Folkbiografen 2017-03-08