Turandot, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2022-05-07