Turandot – favorit i repris, Tältvarieténs Vänner 2018-08-08