Turandot, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2019-10-12