Stå upp för Vi-skogen, Osby Medborgarhus 2018-11-06