Snödrottningen, Alsterbro Byggnadsförening 2022-01-08