Simson och Delila, Sollentuna Kulturbiograf 2018-10-20