Scalarevyn, Hjo Kultur och Teaterförening 2022-04-23