Sabaton – The Tour To End All Tours, Åmsele Folkets Hus 2024-10-11