Romeo och Julia, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2024-03-23