Pompeji – syndens stad, Kulturhuset Hav och Land 2021-12-06