Pompeji – syndens stad, Hjo Biografförening 2022-03-26