Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Stjärnan Plus Torsby 2024-02-25