Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Gusums Folkets Hus 2023-10-06