Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Trappan Bio 2023-10-06