Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Rundviks Folkets Hus 2023-10-06