Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Cinema, Katrineholm 2023-10-22