Maria Lundqvist: Om att våga flyga, Gröna Ladan 2023-10-14