Ödets makt, KUD-Kultur och utbildning på distans 2024-05-12