Nabucco, KUD-Kultur och utbildning på distans 2024-01-06