Nabucco, Kulturföreningen Biograf Reflexen 2024-01-06